Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy május 3-tól június 13-ig községünkben is zajlik az asszisztált népszámlálás. Az alábbi térképen látható, hogy mely háztartásoknál regisztrál hiányt, tehát a népszámlálási ívet eddig ki nem töltő személyt a Statisztikai Hivatal. Egyes esetekben az állami regiszterekben fennálló hiányosságok okozzák azt, hogy több személytől várják az ív kitöltését, mint amennyien valósan ott élnek. ettől függetlenül kérjük kedves lakosainkat, vegyék fel a kapcsolatot községi hivatalunk dolgozójával a 031/5541236-os telefonszámon, akivel megbeszélhetik, hogy elírásról, vagy valós mulasztásról van-e szó.
Az elkövetkező napokban, hetekben népszámlálási asszisztensünk levélben/telefonon is felveszi a kapcsolatot az egyes érintettekkel időpontegyeztetés miatt. Az asszisztált népszámlálás a községi hivatalban lévő kontaktponton történik, ahova elég csak a személyazonossági igazolványt magukkal hozni.
A népszámláláson részt kell vennie minden, a község területén állandó lakhellyel rendelkező személynek, azoknak is, akik külföldi állampolgárok, de kaptak lakhatási engedélyt az idegenrendészettől.
A népszámlálási ív kitöltésének elmulasztása pénzbüntetést von maga után!
Köszönetünket fejezzük ki azon személyeknek, akik online töltötték ki a népszámlálási ívet, és azoknak is, akik május 3-tól már megjelentek a Községi hivatalban!
ÉRTESÍTÉS
70 év feletti idősek koronavírus elleni oltása Kulcsodon
Értesítjük községünk 70 év feletti lakosait, akik szeretnék magukat beoltatni de nem tudnak eljutni az oltóközpontok valamelyikébe, hogy jelezzék szándékukat személyesen, vagy családtagjuk által a községi hivatalban a 031/5541236-os telefonszámon vagy e-mailben: ouklucovec@panelnet.sk május 12-én 12:00-ig.
Az oltáson részt vehet egy 18 év feletti kísérőszemély is, aki a 70 éven feletti lakost kíséri az oltás helyszínére, de neki is regisztrálnia kell!
A községi hivatalban való regisztrációhoz szükséges: név, cím, születési szám, egészségbiztosítási kártya, mobiltelefonszám, e-mail cím.
Az érdeklődők jegyzékének kialakítása után Nagyszombat megye mobil oltási egysége megkezdi a bejelentkezett lakosok oltását helyben, községünkben a Pfizer/BioNTech vakcinájával.
OČKOVANIE OBYVATEĽOV NAD 70 ROKOV proti ochoreniu COVID-19 v obci Kľúčovec
Oznamujeme obyvateľov našej obce nad 70 r., ktorí majú záujem o očkovanie proti COVID-19 a nemôžu prísť do očkovacieho centra, aby sa prihlásili na obecnom úrade sami alebo prostredníctvom blízkej osoby na tel. čísle: 031/5541 236 alebo emailom na ouklucovec@panelnet.sk najneskôr do 12.05.2021, do 12:00 hod.
Po skompletizovaní zoznamu záujemcov, bude tento zoznam preposlaný TTSK, ktorí naplánuje výjazd mobilnej očkovacej jednotky. Na očkovaní sa môže zúčastniť aj doprovod, ten ale musí byť taktiež nahlásený.
Potrebné údaje pre nahlásenie: meno, adresa, rodné číslo, zdravotná poisťovňa, mobilné číslo, emailová adresa.
(Očkovať sa bude vakcínou od spol. Pfizer/BioNTech)
Értesítjük községünk lakosságát, hogy május 3-tól június 13-ig községünkben is sor kerül az asszisztált népszámlálásra azok számára, akik nem tudtak az elektronikus népszámláláson résztvenni. A számlálóasszisztens minden hétköznap, reggel 9 órától 12 óráig (előzetes megegyezés szerint akár délután is) rendelkezésükre áll. Kérjük, teljesítsék törvény adta kötelességüket, és jelentkezzenek be a községi hivatalban lévő kontakthelyszínen személyesen vagy a 031/5541 236-os telefonszámon.
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 3. mája do 13. júna sa uskutoční asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na obecnom úrade. Asistenta sčítania môžete kontaktovať od pondelka do piatka od 9:00 do 12:00 na telefónnom čísle 031/5541 236.
Értesítjük községünk lakosságát, hogy május 1-jén, szombaton 7:30-tól 11:00-ig immár 15. alkalommal biztosítjuk a koronavírustesztelést a kultúrházban.
Bár a legtöbbünknek hétfőtől már nem lesz szüksége a negatív teszt felmutatására, tesztelőcsapatunk még (remélhetőleg utoljára) várja Önöket.
Egyúttal értesítünk minden kedves környezetbarátot, hogy május 1-jén községünk önkormányzata a helyi vadászszervezettel és a Kultsot polgári társulással közösen szemétgyűjtést szervez. Gyülekező reggel 9 órakor a kultúrház előtt. Kesztyűről, zsákról és ebédről, frissítőről a szervezők gondoskodnak!
É R T E S Í T É S
Értesítjük községünk lakosságát, hogy 2021. április 24-én, szombaton ismét koronavírus-tesztelés lesz községünkben.
A kultúrházban kialakított mintavételi hely reggel 7:30-tól 12:00-ig
szünet nélkül lesz nyitva. Az utolsó mintavétel időpontja 11:45.
Kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat, a 15 évesnél fiatalabbak pedig felnőtt kísérővel és egészségügyi kártyával érkezzenek!
Kérjük Önöket, éljenek a tesztelés lehetőségével akkor is, ha egyébként nem lenne rá szükségük, hisz fő a biztonság!
Kérjük, a várakozás során tartsák be a hatályos intézkedéseket - viseljenek maszkot és tartsanak kellő távolságot egymástól!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, kérjük vigyázzanak magukra és egymásra!

 

 

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že testovanie na COVID-19 v obci Kľúčovec sa uskutoční dňa 24. apríla 2021 (sobota) od 7:30 do 12:00 (bez prestávky) v kultúrnom dome.
Deti do 15 rokov môžu prísť iba v sprievode rodiča, resp. zákonného zástupcu a musia mať pri sebe zdravotnú kartu. Dospelí majú mať pri sebe OP, cudzinci potrebujú aj cestovný pas.
Žiadame Vás, aby ste nosili rúško a dodržiavali odstup medzi seba.
Prajeme Vám všetkým veľa zdravia.
É R T E S Í T É S
Értesítjük községünk lakosságát, hogy 2021. április 10-én, szombaton ismét koronavírus-tesztelés lesz községünkben.
A kultúrházban kialakított mintavételi hely reggel 7:30-tól 12:00-ig
szünet nélkül lesz nyitva. Az utolsó mintavétel időpontja 11:45.
Kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat, a 15 évesnél fiatalabbak pedig felnőtt kísérővel és egészségügyi kártyával érkezzenek!
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy április 12-től járásunk piros besorolásban lesz, ami azt jelenti, hogy a járáson belüli munkavégzéshez elég a 14-napos negatív teszteredmény is. Azonban minden más esetben (postára, bankba, különféle üzletekbe, szervizekbe, iskolába, óvodába, stb.) továbbra is 7-napos tesztre van szükség! (lásd alább)
Kérjük Önöket, éljenek a tesztelés lehetőségével akkor is, ha egyébként nem lenne rá szükségük, hisz fő a biztonság!
Kérjük, a várakozás során tartsák be a hatályos intézkedéseket - viseljenek maszkot és tartsanak kellő távolságot egymástól!
Mindenkinek jó egészséget kívánunk, kérjük vigyázzanak magukra és egymásra!
É R T E S Í T É S 1
KULCSOD JÓL TELJESÍT!
Községünk jól szerepel az idei online népszámláláson - 353 lakosunkból március 29-én reggelig 312-en töltötték ki az interneten elérhető kérdőívet!
Az alábbi térképen látszik, hogy a Statisztikai Hivatal szerint melyik háztartásban nem lettek még regisztrálva az ott élők (pirossal), valamint, hogy hol nem lett még minden ottlakó regisztrálva (sárgával).
Megjegyezzük, hogy a Statisztikai Hivatal és községünk adatai eltérnek, van ahol várják valaki regisztrációját, pedig ott már évek óta nem él senki - ezt utólag javítják majd a község adatai szerint.
Ettől függetlenül kérjük Önöket, ellenőrizzék, hogy mindenki, akivel egy háztartásban élnek, biztosan eleget tett-e állampolgársági kötelezettségének, és kitöltötte az online ívet. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyerekeik helyett is ki kell tölteniük az online népszámlálási ívet, mely elérhető a scitanie.sk vagy a nepszamlalas.sk oldalakon.
Azon lakosaink számára, akiknek nincs internethozzáférésük, természetesen biztosítjuk az asszisztált népszámlálást - a járványügyi helyzettől függően április végétől, május elejétől.
KULCSOD JÓL TELJESÍT! 2
Kedves Lakosaink!
Mivel már csak néhány nap maradt hátra a népszámlálás végéig (már ami a lakosság általi kitöltést érinti), szeretnénk fokozottan felhívni az önök figyelmét arra, hogy információink szerint több olyan háztartás is van, ahol fiatal, internettel személyek élnek, azonban eddig nem töltötték ki az online kérdőívet. A Statisztikai Hivataltól kapott információk alapján elmondhatjuk, hogy sok esetben csak a család egy része töltötte ki a kérdőívet és vagy kiskorú gyermekük, vagy az idős szülők helyett nem teljesítették állampolgársági kötelezettségüket. Jelen pillanatban 286 lakosunk után került kitöltésre az online kérdőív. Felhívjuk az Önök figyelmét, hogy az asszisztált népszámlálást azok számára írta elő a Statisztikai Hivatal, akik nem rendelkeznek internettel, számítógéppel (pl. nyugdíjasok), mindenki másnak egyedül, vagy egy családtag, rokon, ismerős segítségével kell eleget tennie kötelességének.
Azok, akik már jelezték, hogy segítségre szorulnak majd, természetesen ezt a segítséget meg is kapják tőlünk április után.
Kérjük Önöket, töltsék ki a magyarul is elérhető kérdőívet a scitanie.sk vagy a nepszamlalas.sk oldalon, vállalják magyar anyanyelvüket, nemzetiségüket, és vallásukat is, hisz községünk további fejlődése szempontjából is sok múlik a népszámlálás eredményein!
‼‼📣FELHÍVÁS 📣‼‼
Felhívjuk kedves lakosaink figyelmét arra, hogy március 31-ig, tehát már csak két hétig van lehetőségük az online népszámlálási ívek kitöltésére. Községünkben eddig 255-en éltek a lehetőséggel, mely egyúttal állampolgársági kötelezettségük is.
‼A népszámlálás során 2021. január 1-ével érvényes adatokat kell megadni. A szülők kötelesek a gyermekek helyett kitölteni az ívet (újszülöttek, óvodások, kisiskolások esetében is!), ezentúl a családtagoknak ki kell tölteniük a 2021. január 1-je után elhunyt családtag adatait is.
‼Az online népszámlálási ívet kötelesek azon lakosaink is kitölteni, akik bár külföldön élnek, rendelkeznek Kulcsodon állandó lakhellyel. Mivel az ő esetükben fokozottan nehéz lenne az asszisztált számlálás megvalósítása, kérjük itt élő családtagjaikat, figyelmeztessék őket kötelességükre!
‼A népszámlálási íveket magyarul is ki lehet tölteni. Kérjük, vállalják magyar nemzetiségüket, magyar anyanyelvüket és vallásukat is, hisz a következő években ezek az adatok határozzák majd meg községünk, térségünk életét is!
‼Aki nem tudja maga kitölteni az online kérdőívet, az segítséget kérhet megbízható családtagjától, ismerősétől is.
‼Azon lakosaink, akik egyedül élnek, nem rendelkeznek okostelefonnal, számítógéppel, internettel, kérhetik a számlálóasszisztens segítségét, aki a járványügyi helyzet figyelembevételével, a Statisztikai Hivatal döntése szerint április után segíthet az ívek kitöltésében.
‼A koronavírusjárvány miatt a SzK kormánya döntése értelmében a népszámlálást legkésőbb október 31-ig kell befejezniük a községeknek, akiknek április 1-től október 31-ig 6 hetük lesz arra, hogy kitöltsék a népszámlálási íveket azok helyett, akik ezt egyedül nem tudták megvalósítani.
‼A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ívek ki nem töltése pénzbüntetést von maga után - 25-től 250 euróig terjedő magasságban.

Ne kockáztasson és következetesen mérlegelje valamennyi külföldi út szükségességét!

 

Kérjük a polgárokat, hogy nagyon következetesen mérlegeljék valamennyi külföldi út szükségességét. A külföldi üdülést ilyen súlyos járványügyi helyzetben nem ajánljuk.

Ne kockáztasson. Tegyen meg mindent azért, hogy ne terjessze a SARS-CoV-2 vírus új változatait Szlovákiában. Védje azok egészségét, akikkel kapcsolatba kerül.

A helyzet súlyos, a veszély pedig valós.

Köszönjük mindenkinek, aki körültekintően és felelősségteljesen viselkedik.

 

Ha külföldről jön haza, tartsa be a következőket:

 • Tartson távolságot a többiektől, az út során viselje helyesen a reszpirátort, és mossa meg vagy fertőtlenítse a kezét mindig, ha lehetséges.
 • A határ átlépésének pillanatában már szerepelnie kell az „eHranica” formanyomtatvány (http://korona.gov.sk/ehranica) nyilvántartásában. Ha repülővel lép be Szlovákia területére, egyidejűleg köteles a közegészségügy védelmének érdekében kitölteni az utas felkutatására szolgáló elektronikus formanyomtatványt, amelynek elérhetősége: https://www.mindop.sk/covid/.
 • Elkerülhetetlen, hogy a határ átlépését követően azonnal 14 napos karanténba vonuljon. Az elkülönítésről köteles tájékoztatni kezelőorvosát.
 • A RT-PCR módszerű tesztelést legkorábban a Szlovákiába való visszatérést követő 8. napon végeztesse el magán.
 • Ha kizárólag az EU tagállamait, Izlandot, Norvégiát, Lichtenstejnt, Svájcot vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát látogatta meg és nincsenek tünetei, a karantént tesztelés nélkül is befejezheti, a 14 napos határidő leteltével. Abban az esetben, ha másik országban járt, a karantén a COVID-19 megbetegedésre irányuló RT-PCR teszt negatív eredményének kézhezvételével fejezhető be. A karantén teszt nélkül nem fejezhető be, abban az esetben sem, ha nincsenek tünetei.
 • A 14 napos karantén során ne hagyja el az elkülönítés helyét és ne fogadjon látogatókat. Ne feledje, hogy Önnel együtt szigorú karantén vonatkozik háztartásának többi tagjára is, beleértve a gyermekeket is. A 10 évesnél fiatalabb gyermekeket csak abban az esetben tesztelik, ha arról a kezelőorvos vagy az illetékes regionális közegészségügyi hivatal így dönt. Az elkülönítés számukra a közös háztartás többi tagjával egyidejűleg ér véget.
 • A 14 napos időtartam letelte előtt ne menjen be a munkahelyére és ne engedje gyermekét közösségbe. Annak kockázatát, hogy a fertőzés csak a tesztelést követően teljesedik ki szervezetében, saját felelősségteljes viselkedésével tudja legjobban csökkenteni.

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala és a regionális közegészségügyi hivatalok

 


 

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia

 

Prosíme ľudí, aby veľmi dôsledne zvažovali nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia. Rekreáciu v zahraničí v takto vážnej epidemiologickej situácii neodporúčame.

Neriskujte. Urobte všetko pre to, aby ste neprispeli k šíreniu nových variantov vírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Chráňte zdravie ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu.

Situácia je vážna a hrozba skutočná.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa správajú obozretne a zodpovedne.

 

Ak sa vraciate zo zahraničia, riaďte sa nasledovnými postupmi:

 • Dodržujte odstupy, majte počas cesty správne nasadený respirátor, umyte alebo vydezinfikujte si ruky vždy, keď je to možné.
 • V momente prechodu hraníc už musíte byť registrovaní cez formulár eHranica (http://korona.gov.sk/ehranica). Ak na Slovensko vstupujete letecky, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý je zverejnený na https://www.mindop.sk/covid/.
 • Je nevyhnutné, aby ste hneď po prekročení hraníc nastúpili do 14-dňovej karantény. O izolácii ste povinní informovať svojho ošetrujúceho lekára.
 • Testovanie RT-PCR metódou podstupujte najskôr na 8. deň po návrate na Slovensko.
 • Ak ste navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a nemáte príznaky, môžete karanténu ukončiť aj bez testovania uplynutím 14-dňovej lehoty. V prípade, že ste navštívili inú krajinu, karanténu je možné ukončiť obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Nie je možné ju ukončiť bez testovania, a to aj v prípade, že nemáte príznaky.
 • Počas 14-dňovej karantény neopúšťajte miesto izolácie, neprijímajte návštevy. Nezabúdajte, že prísnu karanténu s vami podstupujú aj členovia domácnosti, vrátane detí. Deti do 10 rokov sú testované iba v prípade, že tak rozhodne ošetrujúci lekár alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Izolácia im končí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.
 • Nechoďte na pracovisko a nepúšťajte dieťa do kolektívu skôr, než uplynie lehota 14 dní. Riziko, že sa infekcia vo vašom tele rozvinie až po testovaní, dokážete redukovať práve svojim zodpovedným prístupom.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva

phone-squareenvelope-square