verejná vyhláška

poverenie

Hirdetmény

Ingatlan tulajdonosok

Kulcsod község

A társaságunk ( Zelená Dolina, s.r.o. társaság ) az alacsony feszültségű vezetékekről szóló 64/2017-es keretszerződés szerint, amely kelt 2016.12.16-án a Nyugat-szlovákiai Villamosművek megbízásából felszólítja az ingatlan tulajdonosokat a fák és egyéb bokrok eltávolítására, amelyek az Önök tulajdonában lévő földterületeken vannak és veszélyeztetik a villanyvezetékek és berendezések biztonságos és megbízható üzemeltetését.

Az alacsonyfeszültségű vezetékek, trafoállomások, bekötési pontok és berendezések karbantartásáról van szó.

Ha a fák és bokrok nem lesznek eltávolítva a munkálatok megkezdéséig a tulajdonosok által, akkor   az energetikáról szóló törvény 11 § 3 bekezdése értelmében ezzel az értesítéssel közöljük, hogy az eltávolításhoz szükséges ideig jogosultásgunk van az érintett telkekre belépni. A fák, bokrok eltávolítását jelentsék be közvetlenül a Nyugat-szlovákiai Villamosművek címére.

A munkálatok megkezdése a Nyugat-szlovákiai Villamosművek igényei szerint van betervezve.

Ezen felül kérjük bejelenteni, hogy mint a fa tulajdonosának, a faanyagra,amely eltávolításra kerül van-e igénye. Ellenkező esetben a szemétgazdálkodási törvény szerint lesz elszállítva és feldolgozva.

Előre is elnézésüket kérjük az ideiglenes tulajdonjogi korlátozásért és köszönjük a türelmet és együttműködést.

Ez a közlemény az eljárás résztvevőinek hirdetmény útján lesz közzétéve és 30 napon keresztül kifüggesztve a község hivatali hirdető tábláján.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

Dátum a čas konania volieb v sobotu 29. februára 2020

od 7.00 hod do 22.00 hod

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do

okrskovej volebnej komisie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:

 

ouklucovec@panelnet.sk

 

Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie v Kľúčovci

pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

Csaba Bognár, starosta obce Kľúčovec v zmysle §19 ods. 4 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 Vymenúva

 

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie Obce Kľúčovec pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020

 

Katarínu Feketeovú

Tel. č.:031/5541 236

E-mail: ouklucovec@panelnet.sk

 

 

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

 

Dátum és idő: 2020. február 29., 07:00 órától 22:00 óráig

Elektronikus értesítési cím a választókörzeti választási bizottságba történő tag és póttag delegálásról szóló értesítés kézbesítésére:

ouklucovec@panelnet.sk

 

A választókörzeti választási bizottság jegyzőjének kinevezése:

 

A község polgármestere, Bognár Csaba a Tt. 180/2014 törvény a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 19 § 4. bekezdése értelmében kinevezi:

 

Fekete Katalint

Tel. sz.:031/5541 236

E-mail: ouklucovec@panelnet.sk

 

a választókörzeti választási bizottság jegyzőjének a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra, amelyre 2020. február 29-én kerül sor.

informácia pre voliča

tájékoztató választópolgár részére

 

pozvánka

phone-squareenvelope-square