Műanyag Flakonok Gyűjtésének Időpontjai

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:

 

ouklucovec@panelnet.sk

dodatok č.1 k VZN 4_2015

phone-squareenvelope-square