Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 3 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

 

oznámenie o začati konania na webovej stránke § 82 ods.7

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square