PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
1 40 stiahnutia
Správa hlavného kontrolóra 9. decembra 2020
Meghívó képviselőtestületi ülésre //Pozvánka na zasadnutie OZ
1 36 stiahnutia
Iné dokumenty 9. decembra 2020
Návrh dodatku č. 2 k VZN 4/2015
1 38 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 2. decembra 2020
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015
1 34 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 2. decembra 2020
Rozpočet obce Kľúčovec na rok 2021-2023 - sumarizácia
1 32 stiahnutia
Rozpočet obce 2. decembra 2020
Rozpočet obce Kľúčovec na rok 2021-2023 - výdavky
1 33 stiahnutia
Rozpočet obce 2. decembra 2020
Rozpočet obce Kľúčovec na rok 2021-2023 - príjmy
1 31 stiahnutia
Rozpočet obce 2. decembra 2020
Správa nezávislého audítora za rok 2019
1 29 stiahnutia
Auditorská správa 2. decembra 2020
Stavebné povolenie - OcUKl-173/2020
1 31 stiahnutia
Iné dokumenty 2. decembra 2020
Situácia - OcUKl-173/2020
1 29 stiahnutia
Iné dokumenty 26. novembra 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania - OcUKl-173/2020
1 31 stiahnutia
Iné dokumenty 25. novembra 2020
Žiadosť - OcUKl-173/2020
1 28 stiahnutia
Iné dokumenty 25. novembra 2020
Technická správa - OcUKL-173/2020
1 26 stiahnutia
Iné dokumenty 25. novembra 2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ, 04.09.2020
1 30 stiahnutia
Iné dokumenty 25. septembra 2020
Návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kľúčovec
1 31 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 22. septembra 2020
VZN č. 3/2020 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Kľúčovec
1 41 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 10. júna 2020
Individuálna výročná správa obce Kľúčovec za rok 2019
1 34 stiahnutia
Záverečný účet 19. mája 2020
Plán rozvoja obce Kľúčovec na roky 2014-2020
1 34 stiahnutia
13. marca 2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.02.2020
1 30 stiahnutia
26. februára 2020
VZN č. 01/2020 o ochrannom pásme cintorína na území obce Kľúčovec
1 27 stiahnutia
20. februára 2020
phone-squareenvelope-square