PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2018
1 26 stiahnutia
3. októbra 2019
Čerpanie bežných výdavkov obce Kľúčovec za rok 2018
1 25 stiahnutia
3. októbra 2019
VZN Obce Kľúčovec č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby
1 27 stiahnutia
24. septembra 2019
Dodatok č. 2 k VZN obce Kľúčovec č. 1/2015 o poskytnutí opatrovateľskej služby
1 29 stiahnutia
24. septembra 2019
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec o dani z nehnuteľnosti
1 33 stiahnutia
17. septembra 2019
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec o miestnych daniach
1 28 stiahnutia
17. septembra 2019
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec
1 31 stiahnutia
17. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
1 28 stiahnutia
12. septembra 2019
Információk-Viselkedési mód kánikulában
1 28 stiahnutia
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
1 26 stiahnutia
12. septembra 2019
Informácie- Ochrana Obyvateľstva
1 27 stiahnutia
12. septembra 2019
Információ-Mit kell tenni veszély esetén
1 27 stiahnutia
12. septembra 2019
Ochrana obyvateľstva_Informácie
1 27 stiahnutia
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
1 25 stiahnutia
12. septembra 2019
Tudnivalók vészhelyzetben
1 25 stiahnutia
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
1 25 stiahnutia
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva- Informácie
1 26 stiahnutia
12. septembra 2019
I. Kulcsodfeszt-I. Kľúčovský hudobno-tanečný festival
1 28 stiahnutia
6. augusta 2019
Oznámenie
1 31 stiahnutia
5. augusta 2019
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2018
1 30 stiahnutia
26. júna 2019
phone-squareenvelope-square