PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
1 28 stiahnutia
Správa hlavného kontrolóra 18. novembra 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
1 40 stiahnutia
Správa hlavného kontrolóra 9. decembra 2020
    phone-squareenvelope-square