PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Asfaltovanie
1 21 stiahnutia
Verejné obstarávanie 6. októbra 2022
Projekt ,,WIFI pre teba,,
1 28 stiahnutia
Verejné obstarávanie 9. septembra 2022
Asfaltovanie
1 19 stiahnutia
Verejné obstarávanie 9. augusta 2022
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 3432015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1)
1 41 stiahnutia
Verejné obstarávanie 23. marca 2022
    phone-squareenvelope-square