PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  10 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 29. júla 2021 Stiahnúť
Návrh VZN č. 1/2021 o nakl. s kom. odp. a s drob. stav. odp. na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 7. júna 2021 Stiahnúť
Návrh dodatku č. 2 k VZN 4/2015
 1 súbor(ov)  12 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 2. decembra 2020 Stiahnúť
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015
 1 súbor(ov)  10 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 2. decembra 2020 Stiahnúť
Návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  16 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 22. septembra 2020 Stiahnúť
VZN č. 3/2020 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  25 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 10. júna 2020 Stiahnúť
    phone-squareenvelope-square