Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square