24. mája 2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľúčovec na II. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti

Čítať ďalej...
24. mája 2024
NÁVRH-Zásady hospodárenia s majetkom obce Kľúčovec

zásady hospodárenia

Čítať ďalej...
9. mája 2024
Záverečný účet obce za rok 2023-návrh

záverečný účet obce za rok 2023_návrh

Čítať ďalej...
8. apríla 2024
Oznámenie-emailová adresa na doručenie žiadosti o vyd.hlas.preuk._Voľby do Európskeho parlamentu 2024

oznámenie _emailová adresa_Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Čítať ďalej...
8. apríla 2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

zápisnica_voľby prez._ II.kolo

Čítať ďalej...
25. marca 2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024

zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania

Čítať ďalej...
23. marca 2024
Návrh programu rokovania OZ v Kľúčovci

program 27.03.2024

Čítať ďalej...
11. marca 2024
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR v roku 2024-oznámenie e-mailovej adresy

oznámenie _emailová adresa_Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2024

Čítať ďalej...
26. februára 2024
Súhlas na výrub dreviny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Rozhodnutie obec Medvedov_

Čítať ďalej...
26. februára 2024
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2023 OZNÁMENIE

Úroveň vytriedenia KO Kľúčovec - za rok 2023

Čítať ďalej...
1 2 3 17
phone-squareenvelope-square