10. júna 2024
Zápisnica OkVK zo dňa 08.06.2024-Voľby do Európskeho parlamentu 2024

zápisnica OkVK zo dňa 08.06.2024

Čítať ďalej...
24. mája 2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kľúčovec na II. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti

Čítať ďalej...
24. mája 2024
NÁVRH-Zásady hospodárenia s majetkom obce Kľúčovec

zásady hospodárenia

Čítať ďalej...
9. mája 2024
Záverečný účet obce za rok 2023-návrh

záverečný účet obce za rok 2023_návrh

Čítať ďalej...
8. apríla 2024
Oznámenie-emailová adresa na doručenie žiadosti o vyd.hlas.preuk._Voľby do Európskeho parlamentu 2024

oznámenie _emailová adresa_Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Čítať ďalej...
8. apríla 2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

zápisnica_voľby prez._ II.kolo

Čítať ďalej...
25. marca 2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024

zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania

Čítať ďalej...
23. marca 2024
Návrh programu rokovania OZ v Kľúčovci

program 27.03.2024

Čítať ďalej...
11. marca 2024
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR v roku 2024-oznámenie e-mailovej adresy

oznámenie _emailová adresa_Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2024

Čítať ďalej...
26. februára 2024
Súhlas na výrub dreviny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Rozhodnutie obec Medvedov_

Čítať ďalej...
1 2 3 17
phone-squareenvelope-square