1. decembra 2023
Oznámenie o strategickom dokumente Okresný úrad Trnava

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027 oznámenie o strategickom dokumente

Čítať ďalej...
29. novembra 2023
Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1.2023 k VZN č. 22022Microsoft Wordu

Čítať ďalej...
29. novembra 2023
Návrh rozpočtu obce Kľúčovec na rok 2024-2026

Rozpocet Obce Klúcovec na rok 2024-2026 (1) Rozpocet Obce Klúcovec na rok 2024-2026 (1)_ Rozpocet Obce Klúcovec na rok 2024-2026 (1)_sumarizácia

Čítať ďalej...
14. novembra 2023
verejná vyhláška

verejná vyhláška

Čítať ďalej...
7. novembra 2023
Výzva

výzva vlastníkov. nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Čítať ďalej...
18. októbra 2023
Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka a program rokovania

Čítať ďalej...
4. októbra 2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ELSPOL-SK s.r.o. Oznámenie o vstupe na pozemok Účel stavby: zvýšenie bezpečnosti distribučnej VN vzdušnej siete

Čítať ďalej...
21. augusta 2023
Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec Kód projektu v ITMS2014+: 302091DFP1 Miesto realizácie projektu: Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj Výzva - kód Výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108 Použitý systém financovania: refundácia Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 9 – FAST CARE Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií […]

Čítať ďalej...
18. augusta 2023
Wifi pre Teba v obci Kľúčovec

Prijímateľ: Obec Kľúčovec Wifi pre Teba Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.   Názov projektu: Wifi pre Teba v obci Kľúčovec Kód projektu v ITMS2014+:  311071BZZ1 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým […]

Čítať ďalej...
17. júla 2023
Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ouklucovec@panelnet.sk

Čítať ďalej...
1 2 3 15
phone-squareenvelope-square