15. júna 2020
Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

info letak mach insa novy   V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.   Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.   Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob […]

Celý článok >>
15. júna 2020
Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu // A SzK Kormányhivatalának értesítése a veszélyhelyzet végéről

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Celý článok >>
29. mája 2020
Návrh programu rokovania OZ

návrh programu rokovania

Celý článok >>
1 2 3 25
phone-squareenvelope-square