Kľúčovec / Kulcsod

Obec Kľúčovec (maď. Kulcsod) je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda. Kľúčovec leží v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova, na mladom agradačnom vale Dunaja. Prevážne odlesnený rovinný chotár tvoria štrky a piesky kolárovskej formácie, na nich ležia riečne uloženiny Dunaja. Chotárom preteká Dunaj, Čiližský potok a Čalovský kanál, pri obci je meandrové jazero Lion.

Obec je doložená z roku 1252 ako Kwichud, z roku 1786 ako Kulcschod, z roku 1948 ako Kľúčovec; maďarsky. Kulcsód. Obec sa spomína z roku 1252. Patrila premon-štrátskemu kláštoru v Turci, od roku 1268 hradu Komár­no, od roku 1535 kláštoru na Pannonskej hore. Do roku 1612 patrila do Komárňanskej župy. V roku 1715 mala 7 da­ňovníkov, v roku 1828 41 domov a 285 obyvateľov. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Maďarsku. Povodeň v roku 1965 zniči­la polovicu obce. Nová výstavba zmenila vzhľad obce pre občanov našej obce a hostí.

Je to obec s najvyšším percentuálnym zastúpením maďarskej národnosti. Pri sčítaní v roku 2001 sa k nej prihlásilo 365 obyvateľov, čo predstavuje 98,12% obyvateľov obce.

Pamiatky
Kostol reformovaný klasicistický z prvej polovice 19.storočia, prestavaný v roku 1885

Samospráva

Csaba Bognár - starosta obce
031/5530815, 031/5541236
ouklucovec@panelnet.sk

Obecné zastupiteľstvo: Csaba Berec, Ľudovít Bognár, Judita Gaálová, Peter Keszegh, Karel Vígh

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Sibyla Szabóová
podanie podnetu: szaboova17@gmail.com

Školstvo

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar nyelvű óvoda

Adresa: Kľúčovec č. 35, 930 07 Kľúčovec
Tel.č.: 031/5541174

Riaditeľka školy: Mgr. Zsuzsa Lévai
Zriaďovateľ: Obec Kľúčovec

Cirkev

Reformovaná kresťanská cirkev, cirkevný zbor Kľúčovec

Adresa: Kľúčovec č. 50, 930 07 Kľúčovec
IČO: 34017267
Farár: Zsolt Feszty

Kultúra a šport

KULTSOT občianske združenie

Adresa: Kľúčovec č. 38, IČO: 50595491

Kontakt

Obec Kľúčovec/Kulcsod község

Adresa: Kľúčovec č. 38, 930 07 Kľúčovec

IČO: 00305502
DIČ: 2021002115
Bankové spojenie: SK31 0200 0000 0000 1972 8122

Tel.č.: 031/5541236
031/5530815 - starosta
e-mail: ouklucovec@panelnet.sk

Úradné hodiny obecného úradu


Pondelok
08:00 – 16:00
Utorok
Nestránkový deň
Streda
08:00 – 16:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
08:00 – 12:00

Otváracia doba Ekodvora


Pondelok
08:00 - 12:00
Utorok
Zatvorené
Streda
08:00 - 12:00
Štvrtok
Zatvorené
Piatok
12:00- 16:00
Sobota
08:00 - 12:00
Nedeľa
Zatvorené

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

ITAK s. r. o.
Adresa: Baštová 38, 945 01 Komárno
IČO: 36523488

Tel.č.: 0905/223 001, 0905/607 628
e-mail: itaksro@gmail.com

Kľúčovec © 2024. Všetky práva vyhradené.
clock-ophone-squaregroupflag-odribbbleenvelope-squarebankrecyclestreet-viewfort-awesome