Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square