Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021-2025"

oznámenie o strategickom dokumente

Zoznam obcí kde možno do oznámenia nahliadnuť:

zoznam obcí

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárová 8, 917 02 Trnava

 

 

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square