Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu

KULTSOT o.z. získalo v októbri 2022 grant zo zdrojov Stredoeurópskej nadácie - Középeurópai alapítvány na realizáciu projektu Šanca pre lepšiu budúcnosť vo výške 3 125,00 EUR, v rámci ktorého kajakársky klub získal 4 nové kajaky VAJDA minisonic a dve pádla Kajner. Vďaka finančnému príspevku bude schopné zabezpečiť skvalitnenie podmienok fungovania klubu - tréningových procesov a podmienok pre pretekanie, najmä však rozšíriť svoju základňu mladých kajakárov.

Údaje o projekte:

Grantová výzva Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai alapítvány:      „Tvoríme lepšiu budúcnosť“

Názov projektu:                         Šanca pre lepšiu budúcnosť

Oblasť podpory:                        podpora a rozvoj športu

Výška grantu:                           3 125,00 EUR

 Termín realizácie projektu:         11/2022

Účel, na ktorý bol grant poskytnutý:

podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú zlepšenia kvality života ľudí alebo životného prostredia, t. j. ktoré sledujú jeden alebo niekoľko z nasledovných cieľov: podpora a rozvoj športu, zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt, podpora výchovy a vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Grantová výzva Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai alapítvány - Tvoríme lepšiu budúcnosť

Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 1 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 2 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 3 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 4

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square