Verejné obstarávanie

Názov
Asfaltovanie
1 14 stiahnutia
Verejné obstarávanie
Projekt ,,WIFI pre teba,,
1 23 stiahnutia
Verejné obstarávanie
Asfaltovanie
1 17 stiahnutia
Verejné obstarávanie
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 3432015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1)
1 32 stiahnutia
Verejné obstarávanie
    phone-squareenvelope-square