Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec

Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec 1

Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec 2

Výsledok projektu:

Vybudované 3 autobusové zastávky z kvalitných materiálov, bezpečné stavby s vhodným dopravným označením. Zlepšenie životného prostredia a estetického vzhľadu obce.

Technické riešenie stavby:

- Búriace práce: Pôvodné autobusové zastávky sa zdemontujú.

- Základy: vybetónuje sa betónový pás šírky 400 mm, výšky 800 mm.

- Konštrukcie: steny stavby budú hrúbky 250 mm, murované pálenou tehlou P10 na MVC 2,5. Steny budú zakončené železobetónovym vencom C16/20.

 - Strešná nosná konštrukcia bude oceľová, väzníková. Krytina je z trapézového plechu.

- Povrchové úpravy: konečná povrchová vrstva stien je zo silikónovej omietky.

- Okolo zastávky sa vyhotoví okapový chodník.

- V zastávkach bude umiestnený mobiliár: odpadkový kôš a lavička parková. Lavička bude slúžiť na sedenie, na oddych pre čakajúcich. Odpadkové koše splnia nároky na čistotu, praktickosť aj zodpovedný prístup k prírode.

- Zelená infraštruktúra   - bude pri autobusových zastávkach vysadená nová zeleň – tráva a okrasné kríky.

Nenávratný finančný príspevok: 24. 074,06 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 24. 074,06 EUR
<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square