Wifi pre Teba v obci Kľúčovec

Wifi pre Teba v obci Kľúčovec 1

Prijímateľ: Obec Kľúčovec

Wifi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na
miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Názov projektu: Wifi pre Teba v obci Kľúčovec

Kód projektu v ITMS2014+:  311071BZZ1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kľúčovec, Kľúčovec 38, 930 07

Miesto realizácie: Obec Kľúčovec

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 300 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestnenie prístupových bodov:

  1. Futbalové ihrisko, adresa: 930 07 Kľúčovec, č.p.159/12, LV 289 (GPS: 47.793707°, 17.723881°) - 1x externý prístupový bod
  2. Detské ihrisko pri obecnom úrade, Kľúčovec 38, 930 07 Kľúčovec, č.p.162/19, LV 289 (GPS: 47.794487°, 17.722856°) - 1x externý prístupový bod
  3. Kajak klub Kľúčovec, adresa: 930 07 Kľúčovec, č.p.155/1, LV 289 (GPS:47.794052°, 17.717271°) - 1x externý prístupový bod
  4. Detské ihrisko pri kostole, adresa: Kľúčovec 49,, 930 07, č.p.149/2, LV289 (GPS:47.794989°, 17. 720494°) - 1x externý prístupový bod
  5. Kultúrny dom, adresa: Kľúčovec 49, 930 07 Kľúčovec, č.p. 149/2, LV 289 (GPS:47.795061°, 17.720604°) - 1x externý prístupový bod
  6. Kultúrny dom, adresa: Kľúčovec 49, 930 07 Kľúčovec, č.p. 149/2, LV 289 (GPS: 47.795158°, 17.720509°) - 1x interný prístupový bod
  7. Ekodvor, adresa: 930 07 Kľúčovec, č.p. 843/10, LV 533 (GPS: 47.796949°, 17.716285°)
  8. Parkovisko pri cintoríne, adresa: Kľúčovec 2, 930 07 Kľúčovec, č.p. 2, LV 289 (GPS:47.799962°, 17.719610°) - 1x externý prístupový bod
  9. Obecný úrad, adresa: Kľúčovec 38, 930 07 Kľúčovec, č.p. 162/19, LV 289 (47.794536°, 17.722920°) - 1x interný prístupový bod
  10. Požiarna zbrojnica, adresa: Kľúčovec 37, 930 07 Kľúčovec, č.p. 162/18, LV 289 (GPS: 47.794454°, 17.723155°) - 1x externý prístupový bod

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je vybudovaný a odovzdaný do užívania.

 

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square