Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia/Tűzvédelem

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

 

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

 

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 

 • dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
 • pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
 • uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
 • prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
 • nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
 • do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
 • v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
 • nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
 • na rozkurovanie používať vždy odporúčané a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
 • dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
 • popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
 • sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov.

 

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

 

A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó  és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek.

A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük  a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tűzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján  ezeket legtöbbször a preventív – tűzmegelőzési előírások megszegése okozza.

 

A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

 • szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítassuk el,
 • biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
 • kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük,és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
 • a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrző, csoportjának kérésére mutassuk fel,
 • a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
 • ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,
 • a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
 • ne hagyjuk  a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,
 • kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni,
 • gyerekeknek ne engedjük,  hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,
 • begyújtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
 • gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel)  legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
 • a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelö, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,
 • a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

 

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tűzesetek, egyébb veszélyek és tragédiák  keletkezését a fűtési időszakban.

 

Zab.ochrany pred požiarmi

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square