26. septembra 2022
Zoznam kandidátov pre voľby predsedu/do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam kandida´tov na predsedov VO 1 Dunajská Streda

Čítať ďalej...
12. septembra 2022
Zoznam kandidátov

OSO22_V512a - zoznam kandidatov - starosta OSO22_V512 zoznam kandidatov -do OZ

Čítať ďalej...
8. augusta 2022
Utvorenie volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov v roku 2022 a určenie volebných miestností

Návratka č. 9

Čítať ďalej...
4. augusta 2022
Zverejnenie počtu obyvateľov

SodaPDF-converted-Obecný úrad Kľúčovec - zverejnenie počtu obyvateľov-converted

Čítať ďalej...
4. júla 2022
Počet volebných obvodov, počet poslancov pre voľby do orgánov sam.obcí v roku 2022

Počet volebných obvodov, počet poslancov pre voľby do orgánov sam.obcí v roku 2022

Čítať ďalej...
20. júna 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v maďarskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v maďarskom jazyku

Čítať ďalej...
20. júna 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku

Čítať ďalej...
20. júna 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku

Čítať ďalej...
20. júna 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

Čítať ďalej...
7. marca 2022
Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 3432015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1)

Čítať ďalej...
phone-squareenvelope-square