30. októbra 2019
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia/Tűzvédelem

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia   Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. […]

Celý článok >>
23. októbra 2019
Zverejnenie zámeru "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny"

  Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti „Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny“   Na základe žiadosti Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné  prostredie, týmto oznamujeme začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zámeru navrhovanej činnosti "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny" pre navrhovateľa CARROT SK, s.r.o., so sídlom 930 07 […]

Celý článok >>
16. októbra 2019
Szeparáció/Separácia odpadu

separacia II slovensky oznamenie   szeparáció II (1) tájekoztató

Celý článok >>
phone-squareenvelope-square