18. decembra 2023
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady

dodatok č. 1 k VZN č. 22022 o miestnom poplatku

Čítať ďalej...
11. decembra 2023
Návrh programu rokovania

program z rokovania OZ - december

Čítať ďalej...
1. decembra 2023
Oznámenie o strategickom dokumente Okresný úrad Trnava

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027 oznámenie o strategickom dokumente

Čítať ďalej...
30. novembra 2023
"Škôlka ako má byť" projekt bol podporovaný Stredoeurópskou nadáciou v rámci výzvy "Tvoríme lepšiu budúcnosť"

Škôlka ako má byť

Čítať ďalej...
29. novembra 2023
Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1.2023 k VZN č. 22022Microsoft Wordu

Čítať ďalej...
29. novembra 2023
Návrh rozpočtu obce Kľúčovec na rok 2024-2026

Rozpocet Obce Klúcovec na rok 2024-2026 (1) Rozpocet Obce Klúcovec na rok 2024-2026 (1)_ Rozpocet Obce Klúcovec na rok 2024-2026 (1)_sumarizácia

Čítať ďalej...
14. novembra 2023
verejná vyhláška

verejná vyhláška

Čítať ďalej...
7. novembra 2023
Výzva

výzva vlastníkov. nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Čítať ďalej...
18. októbra 2023
Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka a program rokovania

Čítať ďalej...
4. októbra 2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ELSPOL-SK s.r.o. Oznámenie o vstupe na pozemok Účel stavby: zvýšenie bezpečnosti distribučnej VN vzdušnej siete

Čítať ďalej...
phone-squareenvelope-square