4. októbra 2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ELSPOL-SK s.r.o. Oznámenie o vstupe na pozemok Účel stavby: zvýšenie bezpečnosti distribučnej VN vzdušnej siete

Čítať ďalej...
21. augusta 2023
Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec Kód projektu v ITMS2014+: 302091DFP1 Miesto realizácie projektu: Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj Výzva - kód Výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108 Použitý systém financovania: refundácia Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 9 – FAST CARE Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií […]

Čítať ďalej...
18. augusta 2023
Wifi pre Teba v obci Kľúčovec

Prijímateľ: Obec Kľúčovec Wifi pre Teba Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.   Názov projektu: Wifi pre Teba v obci Kľúčovec Kód projektu v ITMS2014+:  311071BZZ1 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým […]

Čítať ďalej...
1. augusta 2023
Tábor detských snov

Fotodokumentácia

Čítať ďalej...
17. júla 2023
Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ouklucovec@panelnet.sk

Čítať ďalej...
3. júla 2023
Pozvánka na Tábor detských snov 2023

Pozvánka

Čítať ďalej...
12. júna 2023
Predčasné parlamentné voľby - informácie

informácie o podmienkach práva voliť - slovenský jazyk informácie o podmienkach práva voliť - maďarský jazyk

Čítať ďalej...
6. júna 2023
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorovinfo letak mach insa novy (1)

Čítať ďalej...
16. mája 2023
Záverečný účet obce Kľúčovec za rok 2022

Záverečný účet obce Kľúčovec za rok 2022

Čítať ďalej...
27. februára 2023
Prevod majetku

uznesenie č.3 - prevod majetku

Čítať ďalej...
phone-squareenvelope-square