PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021-2027
1 30 stiahnutia
Iné dokumenty 23. februára 2022
Meghívó képviselőtestületi ülésre //Pozvánka na zasadnutie OZ
1 36 stiahnutia
Iné dokumenty 9. decembra 2020
Stavebné povolenie - OcUKl-173/2020
1 31 stiahnutia
Iné dokumenty 2. decembra 2020
Situácia - OcUKl-173/2020
1 29 stiahnutia
Iné dokumenty 26. novembra 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania - OcUKl-173/2020
1 31 stiahnutia
Iné dokumenty 25. novembra 2020
Žiadosť - OcUKl-173/2020
1 28 stiahnutia
Iné dokumenty 25. novembra 2020
Technická správa - OcUKL-173/2020
1 26 stiahnutia
Iné dokumenty 25. novembra 2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ, 04.09.2020
1 30 stiahnutia
Iné dokumenty 25. septembra 2020
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
1 40 stiahnutia
Iné dokumenty 13. júna 2019
    phone-squareenvelope-square