PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Kľúčovec za rok 2018
 1 súbor(ov)  2 downloads
3. októbra 2019 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2018
 1 súbor(ov)  1 stiahnutie
3. októbra 2019 Stiahnúť
Čerpanie bežných výdavkov obce Kľúčovec za rok 2018
 1 súbor(ov)  1 stiahnutie
3. októbra 2019 Stiahnúť
VZN Obce Kľúčovec č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby
 1 súbor(ov)  2 downloads
24. septembra 2019 Stiahnúť
Dodatok č. 2 k VZN obce Kľúčovec č. 1/2015 o poskytnutí opatrovateľskej služby
 1 súbor(ov)  4 downloads
24. septembra 2019 Stiahnúť
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec o dani z nehnuteľnosti
 1 súbor(ov)  2 downloads
17. septembra 2019 Stiahnúť
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec o miestnych daniach
 1 súbor(ov)  2 downloads
17. septembra 2019 Stiahnúť
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  3 downloads
17. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  3 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Információk-Viselkedési mód kánikulában
 1 súbor(ov)  3 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  3 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Informácie- Ochrana Obyvateľstva
 1 súbor(ov)  3 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Információ-Mit kell tenni veszély esetén
 1 súbor(ov)  3 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana obyvateľstva_Informácie
 1 súbor(ov)  3 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  2 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Tudnivalók vészhelyzetben
 1 súbor(ov)  2 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  2 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva- Informácie
 1 súbor(ov)  2 downloads
12. septembra 2019 Stiahnúť
I. Kulcsodfeszt-I. Kľúčovský hudobno-tanečný festival
 1 súbor(ov)  5 downloads
6. augusta 2019 Stiahnúť
Oznámenie
 1 súbor(ov)  5 downloads
5. augusta 2019 Stiahnúť
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2018
 1 súbor(ov)  6 downloads
26. júna 2019 Stiahnúť
Záverečný účet obce za rok 2018
 1 súbor(ov)  8 downloads
26. júna 2019 Stiahnúť
pozvánka na verejné zasadnutie OZ
 1 súbor(ov)  7 downloads
17. júna 2019 Stiahnúť
návrh programu rokovania OZ
 1 súbor(ov)  6 downloads
17. júna 2019 Stiahnúť
Individuálna výročná správa obce Kľúčovec za rok 2018
 1 súbor(ov)  5 downloads
Záverečný účet 13. júna 2019 Stiahnúť
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
 1 súbor(ov)  5 downloads
Iné dokumenty 13. júna 2019 Stiahnúť
    phone-squareenvelope-square