2. decembra 2019
Verejná vyhláška-Výzva/Oznámenie o vstupe-Hirdetmény/felhívás/értesítés

verejná vyhláška poverenie Hirdetmény Ingatlan tulajdonosok Kulcsod község A társaságunk ( Zelená Dolina, s.r.o. társaság ) az alacsony feszültségű vezetékekről szóló 64/2017-es keretszerződés szerint, amely kelt 2016.12.16-án a Nyugat-szlovákiai Villamosművek megbízásából felszólítja az ingatlan tulajdonosokat a fák és egyéb bokrok eltávolítására, amelyek az Önök tulajdonában lévő földterületeken vannak és veszélyeztetik a villanyvezetékek és berendezések biztonságos […]

Čítať ďalej...
28. novembra 2019
VOĽBY DO NR SR 2020/ Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020   Dátum a čas konania volieb v sobotu 29. februára 2020 od 7.00 hod do 22.00 hod Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:   ouklucovec@panelnet.sk   Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej […]

Čítať ďalej...
21. novembra 2019
Pozvánka

pozvánka

Čítať ďalej...
18. novembra 2019
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

  Zmena odpočtového a fakturačného cyklu Vážení zákazníci, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že  s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020  bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus. V praxi to znamená, […]

Čítať ďalej...
12. novembra 2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020/Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu […]

Čítať ďalej...
8. novembra 2019
Výzva /Felhívás

výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo […]

Čítať ďalej...
30. októbra 2019
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia/Tűzvédelem

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia   Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. […]

Čítať ďalej...
23. októbra 2019
Zverejnenie zámeru "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny"

  Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti „Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny“   Na základe žiadosti Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné  prostredie, týmto oznamujeme začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zámeru navrhovanej činnosti "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny" pre navrhovateľa CARROT SK, s.r.o., so sídlom 930 07 […]

Čítať ďalej...
16. októbra 2019
Szeparáció/Separácia odpadu

separacia II slovensky oznamenie   szeparáció II (1) tájekoztató

Čítať ďalej...
4. októbra 2019
Verejná vyhláška deratizácie- Deratizáció-Rágcsálóirtás

Tisztelt lakosság és vállakozók, a Dunaszerdahelyi Közegészségügyi hivatal felhívása alapján, ezúton tájékoztatjuk Önöket hogy az egészségügyi kártevők – rágcsálófélék, elszaporodása elleni védekezés érdekében 2019. október 1-tól 2019.november 15-ig terjedő időszakban az érvényben lévő jogszabályok értelmében a lakosság és a vállakozók kötelesek rágcsálóirtást végezni a: • családi és tömbházakban, háztáji gazdasági épületekben, vállakozásra használt ingatlanokban, pincehelységekben,élelmiszer, […]

Čítať ďalej...
phone-squareenvelope-square