PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Záverečný účet obce za rok 2018
1 36 stiahnutia
26. júna 2019
pozvánka na verejné zasadnutie OZ
1 33 stiahnutia
17. júna 2019
návrh programu rokovania OZ
1 31 stiahnutia
17. júna 2019
Individuálna výročná správa obce Kľúčovec za rok 2018
1 36 stiahnutia
Záverečný účet 13. júna 2019
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
1 40 stiahnutia
Iné dokumenty 13. júna 2019
phone-squareenvelope-square