PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Záverečný účet obce za rok 2018
1 35 stiahnutia
26. júna 2019
pozvánka na verejné zasadnutie OZ
1 32 stiahnutia
17. júna 2019
návrh programu rokovania OZ
1 30 stiahnutia
17. júna 2019
Individuálna výročná správa obce Kľúčovec za rok 2018
1 35 stiahnutia
Záverečný účet 13. júna 2019
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
1 39 stiahnutia
Iné dokumenty 13. júna 2019
phone-squareenvelope-square